شعر ِ سپید در دحد سپیدی مغز یک کودک استثنایی

بی صدا هم که بگویی

باز من می فهمم

بی نگاه هم که بگویی

باز من می فهمم

بس که رفته ای و جا باز کرده ای

در دلم

صدایت ناگفته

می پیچد

در دلم

تو فقط فکر کن

به روز سپید

ولی

سیاهی ها را هم دست کم نگیر

 

پ.ن : خیلی وقت ها آدم دلش می گیرد و دل یک نفر را می شکند .

/ 7 نظر / 11 بازدید