بعدش تازه شروع میشه

- دکتر جون همه ی این هایی که گفتی درست ، ولی تا وقتی که مردم دیوانه اند من چه جوری سالم باشم ؟! یعنی وقتی هر روز تو محل کار و تحصیل با یک سری دیوانه سر و کله می زنم چه جوری من مثل آدم رفتار کنم ؟! مثلا دیروز یکی اومده بود پیش من و می گفت میشه من این جنسو ببرم و ماه دیگه پولشو بیارم ؟ گفتم نه . برگشت جواب داد که تو خیلی نامردی و من باید برای زن و بچه ام نون ببرم و اگه این جنسو به من ندی زن و بچه من گشنه می مونن و بی انصاف ، یکم به فکر دیگران باش و ... . مجبور شدم براش توضیح بدم که آقا جان منم خودم زن و بچه دارم ، تو اگه پول جنسو به من ندی ، زن و بچه من گرسنه می مونن ، من متاسفم و ... . آخر سر هم قانع نشد ، حالا دکتر جون شما بگو من با این طرف چی کار می کردم ؟

- عزیزم ، فقط می تونستی بهش بگی که من بخاطر بی پولی شما متاسفم ، واقعا متاسفم و اگر کاری از دستم بر می آمد برایتان انجام می دادم . دوست عزیز ما فقط می تونیم برای مشکل دیگران متاسف باشم ، همین .

- دکتر جون مثل اینکه شما هم گوشت مشکل داره ها ، بهش گفتم متاسفم !

- او ببخشید . یه راه حل هم برات دارم که تو هیچ کتابی اینجوری که من بهت می گم نوشته نشده و هیچ دکتری هم اینجوری برات توضیح نمیده .

- دمت گرم دکتر جون ، حالا راهت چی هست؟!

- حرفای مردم رو به تخمت دایورت کن .

-

پ.ن1 : برای دکتر بی ادب متاسفم .

پ.ن2 : یه وقتایی هم هست که الکی میرم بیرون .

پ.ن3 : با مرورگر ie نیاید !

/ 6 نظر / 4 بازدید