در اواسط فصلی سرد

فروغ را دوست دارم ، نه بخاطر زن بودنش ، نه به خاطر روشنفکری اش ، نه بخاطر اینکه در شعرش احساس بی پرده دیده می شود ، نه بخاطر  ...

فروغ را دوست دارم تنها بخاطر سادگی و معصومیت خودش ، خودش که ساده بود ، همچون دختر بچه ای که در اطاقی تاریک عاشقانه با مادر بزرگ پیرش بازی می کرد .

دیروز 45 سال از رفتنت گذشت ... مرگت هم زیبا و عاشقانه بود . تصادف تو تنها یک تصادف ساده نبود که در انتهایش تنها خودت از دنیا بروی ، تصادف تو باعث نجات جان ده ها کودک شد ، مرگ یک تن در مقابل نجات جان چند نفر ، معامله ی خوبی بود ، معامله ای که سراسر برایت سود بود . می دانم اگر چهل و پنج بار دیگر هم در آن شرایط قرار می گرفتی "مرگ" را انتخاب می کردی.

/ 8 نظر / 20 بازدید
بماند

گناه جدید

nazanin

قتی تونیستی نه هست های ما چونانکه بایدند نه بایدها... هر روز بی تو روز مباداست! www.otagh-sokot-tanha.blogfa.com

galaxy

فروغ را دوست دارم نيز بخاطر سادگیب اش

galaxy

اگه خواننده ها اکثرا با شعور بودن و نه لزوما هم عقیده منم کامنتام رو باز میذاشتم

strawberry girl

میسوزم از این دورویی و نیرنگ..یکرنگی کودکانه میخواهم .. ای مرگ از آن لبان خاموشت... یک بوسه جاودانه میخواهم...